Έτοιμο προς χρήση αλκοολικό διάλυμα για την υγιεινή και χειρουργική απολύμανση των χεριών

Υγρό καθαρισμού για το σώμα, τα χέρια και το ντους

Έτοιμο προς χρήση αλκοολικό διάλυμα για την υγιεινή και χειρουργική απολύμανση των χεριών

Τοπική μη αντιβιοτική ρινική αλοιφή

Ήπιο υγρό καθαρισμού για το σώμα, τα μαλλιά και το ντους

SOL Δερματικό διάλυμα

Απολυμαντικό δέρματος και χεριών