Ιδιότητες:
Υπερχοληστερολαιμία Θεραπεία της πρωτοπαθούς υπερχοληστερολαιμίας ή μεικτής δυσλιπιδαιμίας, ως συμπληρωματικό της δίαιτας, όταν η απόκριση στη δίαιτα και σε άλλα μη φαρμακολογικά μέσα

Ιδιότητες:
Ιδιοπαθής υπέρταση. Χρόνια σταθερή και αγγειοσυσπαστική στηθάγχη

Ιδιότητες:
Για την μείωση των αυξημένων επιπέδων της ολικής χοληστερόλης, της LDL-χοληστερόλης, της απολιποπρωτεΐνης Β και των τριγλυκερίων σε ασθενείς με πρωτοπαθή