Σερβιέτες μεγάλου μήκους..

Σερβιέτες πολύ μεγάλου μήκους.

Σερβιέτες κανονικού μήκους