Octenisept® Wound Gel

octenisept wound gel 

Τύπος

Ιατροτεχνολογικό προϊόν για την ενυδάτωση και προστασία τραυμάτων

Σύνθεση

• Με Octenidine hydrochloride

 

 

octenisept-wound-gel.jpg
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο  Φύλλο Πληροφοριών Προϊόντος
Σημείωση:
Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.