Όραμα

Αρχή μας στη ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. είναι η βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των κορυφαίων προϊόντων φροντίδας και προσωπικής περιποίησης που εξασφαλίζουμε και δημιουργούμε για εσάς.

Χρέος μας, η δημιουργία αξίας για τους πελάτες, τους ιατρούς και τους φαρμακοποιούς.

Στόχος μας, να διατηρούμε ισχυρή την θέση μας ως μια αμιγώς Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία και να είμαστε πιστός συνοδοιπόρος στο δύσκολο έργο των ιατρών και των φαρμακοποιών.